plik foto id: 1500000037

FORMULARZ REZERWACJI SALI

DANE OSOBY REZERWUJĄCEJ
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków.
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków.
podany numer TELEFONU pasuje do wzoru: 123456789podany numer TELEFONU jest błędy, wpisz wg. wzoru: 123456789
numer TELEFONU wg. wzoru: 123456789
podany adres e-mail pasuje do wzoru: moja-nazwa@moja-domena.plpodany adres e-mail jest pusty lub błędy, wpisz wg. wzoru: moja-nazwa@moja-domena.pladres e-mail wg. wzoru: moja-nazwa@moja-domena.pl
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków.
podany numer PESEL pasuje do wzoru: 12345678910, suma kontrolna poprawnapodany numer PESEL jest błędy, wpisz wg. wzoru: 12345678910, suma kontrolna niepoprawnanumer PESEL wg. wzoru: 12345678910
PODMIOT REPREZENTOWANY PRZEZ OSOBĘ REZERWUJĄCĄ
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków.
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków.
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków.
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków.
INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOTKANIA
wprowadzono niepoprawną wartość, proszę wpisać tylko cyfry, wpisz np: 1000
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków.
TERMIN SPOTKANIA - REZERWACJI SALI
od:
do:
proszę wskazać datę i czas wynajmowanej sali - wstępnie wypełnione daty służą za przykład i należy je zmienić
wprowadzono niepoprawną wartość, proszę wpisać tylko cyfry, wpisz np: 1000
Wskaż plik graficzny (format: jpg, png, svg) który będzie główną ilustracją spotkania. Plikiem tym może być np logo organizatora.
Wskaż plik który będzie dostępny do pobrania. Może to być plik w formacie PDF zawierający program spotkania, dodatkowe informacje lub inne treści informacyjne.
WYMAGANE OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że znany jest mi Regulamin korzystania z sali konferencyjnej Centrum Dialogu Obywatelskiego i zobowiązuję się do jego przestrzegania oraz podejmę wszelkie stosowne środki i działania w celu zapobieżenia szkodom wynikającym z niewłaściwego użytkowania sali i jej wyposażenia, a w razie powstania szkód do ich naprawienia, a także uregulowania stosowanego odszkodowania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest Urząd Miasta Opola, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

DZIĘKUJEMY TWOJA REZERWACJA ZOSTAŁA WYSŁANA DO WERYFIKACJI