Centrum Dialogu Obywatelskiego

plik foto id: 1500002787

DOKUMENTY DO POBRANIA

WYTYCZNE KORZYSTANIA Z SALI
KONFERENCYJNEJ NR 105 i 106

W BUDYNKU CENTRUM DIALOGU OBYWATELSKIEGO PRZY UL. DAMROTA 1 W OPOLU

 1. Salę rezerwują organizatorzy spotkania na stronie cdo.opole.pl poprzez wysłanie elektronicznego formularza wynajmu sali. Organizacja spotkania jest możliwa dopiero po potwierdzeniu przez pracownika Centrum Dialogu Obywatelskiego zgłoszonej rezerwacji.
 2. Na salę mogą wejść tylko organizatorzy spotkania oraz zaproszeni przez nich uczestnicy spotkania.
 3. W sali konferencyjnej nr 106 może jednocześnie przebywać maksymalnie 80 osób!
 4. W sali konferencyjnej nr 105 może jednocześnie przebywać maksymalnie 20 osób!
 5. Organizatorzy spotkania są zobowiązani do:
  - poinformowania uczestników spotkania o możliwości korzystania z WC wyłącznie na I piętrze;
  - kontroli przestrzegania zasad składowania śmieci, tj. zużytych ręczników,  pojemników po napojach do wskazanego kosza na śmieci, znajdującego się przy wejściu do sali konferencyjnej nr 106;
  - oddania kluczy z sali konferencyjnej nr 106, bezpośrednio po zakończeniu spotkania, pracownikowi ochrony na parterze budynku;
  - do kontroli czy naczynia, z których uczestnicy korzystali są umyte oraz odłożone na miejsce. W tym celu Osoba rezerwująca zobowiązana jest do korzystania ze zmywarki.