Centrum Dialogu Obywatelskiego

plik foto id: 1500002787

DOKUMENTY DO POBRANIA

WYTYCZNE KORZYSTANIA Z SALI
KONFERENCYJNEJ NR 105 i 106
PODCZAS EPIDEMII COVID-19

W BUDYNKU CENTRUM DIALOGU OBYWATELSKIEGO PRZY UL. DAMROTA 1 W OPOLU

 1. Salę rezerwują organizatorzy spotkania na stronie cdo.opole.pl poprzez wysłanie elektronicznego formularza wynajmu sali. Organizacja spotkania jest możliwa dopiero po potwierdzeniu przez pracownika Centrum Dialogu Obywatelskiego zgłoszonej rezerwacji.
 2. Na salę mogą wejść tylko organizatorzy spotkania oraz zaproszeni przez nich uczestnicy spotkania.
 3. Na Sali konferencyjnej obowiązuje ścisły reżim sanitarny, zgodnie z którym wszystkie osoby wchodzące do budynku mają bezwzględny obowiązek:
  • posiadać maseczkę lub przyłbicę, którą zasłaniają nos i usta;
  • zdezynfekować ręce płynem znajdującym się przy wejściu do budynku;
  • odnotować swoje wejście w Rejestrze klientów, podając swoje: imię, nazwisko, godzinę wejścia oraz informację, na jakie spotkanie się udają (ochrona uzupełnia godzinę wyjścia oraz ewentualne uwagi);
  • poddać się badaniu temperatury, które przeprowadzi pracownik ochrony.
 4. W sali konferencyjnej nr 106 może jednocześnie przebywać maksymalnie 40 osób!
 5. W sali konferencyjnej nr 105 może jednocześnie przebywać maksymalnie 10 osób!
 6. Organizatorzy spotkania są zobowiązani do:
  • poinformowania uczestników spotkania o możliwości korzystania z WC wyłącznie na I piętrze oraz bezwzględnym zakazie poruszania się po innych pomieszczeniach w budynku (w tym również kuchni) i po pozostałych piętrach budynku;
  • kontroli przestrzegania zasad bezpieczeństwa zgodnie z wymogami obowiązującego reżimu sanitarnego przez wszystkich uczestników spotkania,
   zachowania wymaganej odległości miedzy osobami, właściwego korzystania z maseczek lub przyłbic, dezynfekcji rąk itp.;
  • dezynfekcji po każdym spotkaniu krzeseł, stołów, klamek i wyłączników światła  płynem dezynfekcyjnym i jednorazowymi ręcznikami przygotowanymi na stole przed wejściem do sali konferencyjnej;
  • kontroli przestrzegania zasad składowania śmieci, tj. zużytych ręczników, rękawiczek, maseczek, pojemników po napojach do wskazanego kosza na śmieci skażone, znajdującego się przy wejściu do sali konferencyjnej nr 106;
  • oddania kluczy z sali konferencyjnej nr 106, bezpośrednio po zakończeniu spotkania, pracownikowi ochrony na na parterze budynku.

Wytyczne obowiązują od 17 maja 2021 r. do odwołania.