Centrum Dialogu Obywatelskiego

plik foto id: 1500002787

AKTUALNOŚCI NADCHODZĄCE

04-02-2021 17:00

OTP - Jak obserwować ptaki? Prelekcja Łukasza Berlika - DS

kliknij by zobaczyć

Spotkanie przeznaczone głównie dla osób, które chcą zacząć (lub niedawno zaczęły) obserwować ptaki. Prelegentem będzie prezes Opolskiego Towarzystwa Przyrodniczego i członek Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego Łukasz Berlik.

09-02-2021 15:30

Rezerwacja CDO KS DS 106

Posiedzenie ORDPP III

18-02-2021 17:00

OTP - Bądź ekoradnym! Spotkanie dla radnych dzielnic - DS

kliknij by zobaczyć

Spotkanie dla radnych dzielnic zachęcające ich do działań na rzecz wprowadzania pozytywnych zmian w swoim najbliższym otoczeniu. Prelegentem będzie Łukasz Berlik, prezes Opolskiego Towarzystwa Przyrodniczego i członek zarządu Rady Dzielnicy XI (Zaodrza).

09-03-2021 15:30

Rezerwacja CDO KS DS 106

Posiedzenie ORDPP III

13-04-2021 15:30

Rezerwacja CDO KS DS 106

Posiedzenie ORDPP III

11-05-2021 15:30

Rezerwacja CDO KS DS 106

Posiedzenie ORDPP III

08-06-2021 15:30

Rezerwacja CDO KS DS 106

Posiedzenie ORDPP III

13-07-2021 15:30

Rezerwacja CDO KS DS 106

Posiedzenie ORDPP III

10-08-2021 15:30

Rezerwacja CDO KS DS 106

Posiedzenie ORDPP III

14-09-2021 15:30

Rezerwacja CDO KS DS 106

Posiedzenie ORDPP III

12-10-2021 15:30

Rezerwacja CDO KS DS 106

Posiedzenie ORDPP III

09-11-2021 15:30

Rezerwacja CDO KS DS 106

Posiedzenie ORDPP III

14-12-2021 15:30

Rezerwacja CDO KS DS 106

Posiedzenie ORDPP III