Centrum Dialogu Obywatelskiego

plik foto id: 1500002787

AKTUALNOŚCI - ARCHIWUM

-- :

Spotkanie ukraińskie, DS 106

Naszym głównym zadaniem, jako organizatorów spotkań dla ukraińskiej wspólnoty, jest stworzenie sprzyjającego i wspierającego środowiska, które pomoże przesiedleńcom z Ukrainy i innych krajów skutecznie przystosować się w nowych okolicznościach. Tworząc platformę komunikacji i organizując regularne spotkania w celu wymiany doświadczeń między nowoprzybyłymi i bardziej doświadczonymi członkami wspólnoty organizujemy wsparcie psychologiczne, a także pomagamy poradzic sobie ze stresem rodzinom i ludziom samotnym. Oferujemy doradztwo w zakresie zatrudnienia, edukacji i opieki zdrowotnej w Polsce. Zapewniamy dostęp do informacji o programach społecznych i prawach migrantów. Celem wszystkich tych działań jest stworzenie wspierającego i inspirującego środowiska, które pomoże ukraińskiej wspólnocie poczuć się bardziej należącym do społeczeństwa polskiego oraz przyczyni się do pomyślnej adaptacji i komunikacji.

-- :

Spotkanie informacyjne, MS 105

Spotkanie członków Opolskiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego celem przedstawienia możliwości działania Klubu Abstynenta na pierwszy kwartał 2024

-- :

Warsztaty Fundacja Dr Clown, DS 106

Spotkanie zespołu wolontariuszy Fundacji Dr Clown wraz z rodzinami na integracyjno-kreatywnym spotkaniu warsztatowym. Wolontariusze wspólnie wykonają kolorowe torby służące na akcesoria pracy doktora clowna

-- :

Spotkanie obywatelskie z sędzią Igorem Tuleją, DS 106

-- :

Szkolenie dla obserwatorów wyborów, DS 106

Spotkanie ma na celu przekazanie mieszkańcom wiedzy nt. zaangażowania się w wybory w roli członka komisji, męża zaufania czy obserwatora.

-- :

Oprowadzanie w j. ukraińskim, MS 105

-- :

Oprowadzanie z językiem ukraińskim, DS 106

-- :

Spotkanie "Masz jaja idź na badania", MS 105

-- :

JOGA ART OF LIVING, DS 106

ĆWICZENIA NA KARIMACIE: ROZGRZEWKA, HATHA JOGA, ĆWICZENIA FIZYCZNE, ODDECHOWE, MEDYTACJA, WIEDZA Z ZAKRESU JOGI, DYSKUSJA W GRUPIE, ŚPIEW Z GITARĄ.

-- :

Warsztaty tyfloinformatyczne, MS 105

Nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności obsługi telefonów oraz komputerów z programami udźwiękawiającymi oraz powiększającymi.

-- :

Zebranie Koła Nr 9 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego "Budowlani" w Opolu, MS 105

Na zebraniu podsumowany zostanie rok 2023 z oceną realizacji zatwierdzonego na 2023r. planu zamierzeń . Poddany zostanie głosowaniu plan zamierzeń na 2024rok oraz zbierane będą składki członkowskie. Wręczone też zostaną wyróżnienia.

-- :

Spotkanie organizacyjne grupy ratownictwa PCK w Opolu, PD 308

-- :

CDO - rezerwacja wewnetrzna, DS 106

-- :

Zjazd Fundacji Spotkanie pracowników Fundacji, MS 105

Zjazd Fundacji Spotkanie pracowników Fundacji Wypłyń na Głębię Spotkanie pracowników Fundacji Wypłyń na Głębię Zjazd Fundacji Wypłyń na Głębię

-- :

Reinkarnacja czy transfiguracja, MS 105

spotkanie na temat reinkarnacja czy transfiguracja jako podstawowe zagadnienia rozwoju duchowego oraz poszerzenie wiedzy naukowo gnostycznej

-- :

Świetlica LGBT+, PD 308

Świetlica dla młodzieży LGBT+ ma na celu zapewnić bezpieczną przestrzeń do swobodnego wyrażania siebie przez sztukę i zabawę. Zajęcia prowadzone przez Michała Mazur - pedagoga i plastyka.

-- :

Zjazd Fundacji Spotkanie pracowników Fundacji Wypłyń na Głębię Spotkanie, MS 105

Zjazd Fundacji Spotkanie pracowników Fundacji Wypłyń na Głębię Spotkanie pracowników Fundacji Wypłyń na Głębię Zjazd Fundacji Wypłyń na Głębię

-- :

Zjazd Fundacji Spotkanie pracowników Fundacji, PD 308

Zjazd Fundacji Spotkanie pracowników Fundacji Wypłyń na Głębię Spotkanie pracowników Fundacji Wypłyń na Głębię Zjazd Fundacji Wypłyń na Głębię

-- :

Rezerwacja wewnętrzna CDO, DS 106

-- :

Sesja Rady Dzielnicy IX, MS 105

Omówienie przez Przewodniczącego Zarządu pracy radnych pomiędzy sesjami - pisma-interwencje wysłane do wydziałów UM oraz do MZD i PKP.