Centrum Dialogu Obywatelskiego

plik foto id: 1500002787

AKTUALNOŚCI - ARCHIWUM

-- :

Opolski Wolontariat - Partnerstwo, MS 105

-- :

kurs dla żołnierzy 10 Brygady Logistycznej w Opolu, PD 308

podniesienie kompetencji językowych żołnierzy w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

-- :

Spotkanie organizacyjne grupy ratownictwa PCK w Opolu, PD 308

-- :

Spotkanie Klubu Ochrony Środowiska, DS 106

-- :

CDO - rezerwacja wewnętrzna, MS 105

-- :

kurs dla żołnierzy 10 Brygady Logistycznej w Opolu, PD 308

podniesienie kompetencji językowych żołnierzy w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

-- :

Świetlica LGBT+, PD 308

Świetlica dla młodzieży LGBT+ ma na celu zapewnić bezpieczną przestrzeń do swobodnego wyrażania siebie przez sztukę i zabawę. Prowadzona jest przez pedagoga Michała Mazura.

-- :

kurs dla żołnierzy 10 Brygady Logistycznej w Opolu, PD 308

podniesienie kompetencji językowych żołnierzy w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

-- :

Zebranie nadzwyczajne walne, MS 105

Zebranie członków w celu podsumowania minionych miesięcy, a następnie omówienia dalszej działalności stowarzyszenia, ustalenia planu działania i podzieleniu zadań.

-- :

Spotkanie Grupy Pomocy Pomocy Humanitarnej PCK, PD 308

Celem spotkania Grupy Pomocy Pomocy Humanitarnej Polskiego Czerwonego Krzyża jest omówienie bieżących spraw Grupy i przygotowanie planu działania na najbliższe miesiące.

-- :

LO III, DS. 106

-- :

CDO - rezerwacja wewnetrzna, MS 105

-- :

kurs dla żołnierzy 10 Brygady Logistycznej w Opolu, PD 308

podniesienie kompetencji językowych żołnierzy w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

-- :

spotkanie ukrińskie,DS 106

Naszym głównym zadaniem, jako organizatorów spotkań dla ukraińskiej wspólnoty, jest stworzenie sprzyjającego i wspierającego środowiska, które pomoże przesiedleńcom z Ukrainy i innych krajów skutecznie przystosować się w nowych okolicznościach. Tworząc platformę komunikacji i organizując regularne spotkania w celu wymiany doświadczeń między nowoprzybyłymi i bardziej doświadczonymi członkami wspólnoty organizujemy wsparcie psychologiczne, a także pomagamy poradzic sobie ze stresem rodzinom i ludziom samotnym. Oferujemy doradztwo w zakresie zatrudnienia, edukacji i opieki zdrowotnej w Polsce. Zapewniamy dostęp do informacji o programach społecznych i prawach migrantów. Celem wszystkich tych działań jest stworzenie wspierającego i inspirującego środowiska, które pomoże ukraińskiej wspólnocie poczuć się bardziej należącym do społeczeństwa polskiego oraz przyczyni się do pomyślnej adaptacji i komunikacji.

-- :

Spotkanie rodzin edukacji domowej, PD 308

Spotkanie otwarte dla chętnych rodzin, w celu zorganizowania wspólnej nauki młodzieży edukacji domowej w przyszłym roku szkolnym 2024/2025 na terenie Opola.

-- :

Spotkanie, MS 105

Spotkanie dotyczące funkcjonowania Fundacji Larche w Opolu. Spotkanie jest przeznaczone dla rodziców i opiekunów Osób z niepełnosprawnością intelektualną, podopiecznych Fundacji Larche w Opolu

-- :

SZKOLENIE DLA EDUKATORÓW Z CERTYFIKATEM - JAK PRACOWAĆ Z OSOBAMI DOROSŁYMI DZIEŃ 2, DS 106

SZKOLENIE DLA EDUKATORÓW Z CERTYFIKATEM - JAK PRACOWAĆ Z OSOBAMI DOROSŁYMI BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z OSOBAMI DOROSŁYMI. SZKOLENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

-- :

Spotkanie ukraińskie, PD 308

Naszym głównym zadaniem, jako organizatorów spotkań dla ukraińskiej wspólnoty, jest stworzenie sprzyjającego i wspierającego środowiska, które pomoże przesiedleńcom z Ukrainy i innych krajów skutecznie przystosować się w nowych okolicznościach. Tworząc platformę komunikacji i organizując regularne spotkania w celu wymiany doświadczeń między nowoprzybyłymi i bardziej doświadczonymi członkami wspólnoty organizujemy wsparcie psychologiczne, a także pomagamy poradzic sobie ze stresem rodzinom i ludziom samotnym. Oferujemy doradztwo w zakresie zatrudnienia, edukacji i opieki zdrowotnej w Polsce. Zapewniamy dostęp do informacji o programach społecznych i prawach migrantów. Celem wszystkich tych działań jest stworzenie wspierającego i inspirującego środowiska, które pomoże ukraińskiej wspólnocie poczuć się bardziej należącym do społeczeństwa polskiego oraz przyczyni się do pomyślnej adaptacji i komunikacji.

-- :

SZKOLENIE DLA EDUKATORÓW, MS 105

Szkolenie WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI PARTNERÓW W ZAKRESIE PRAWIDŁOWEGO DEFINIOWANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ORAZ METOD ICH WERYFIKACJI W EDUKACJI DOROSŁYCH. Projekt koncentruje się na pozaformalnej edukacji dorosłych - szkolenie 2 dniowe

-- :

SZKOLENIE DLA EDUKATORÓW Z CERTYFIKATEM - JAK PRACOWAĆ Z OSOBAMI DOROSŁYMI DZIEŃ 1, DS 106

SZKOLENIE DLA EDUKATORÓW Z CERTYFIKATEM - JAK PRACOWAĆ Z OSOBAMI DOROSŁYMI BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z OSOBAMI DOROSŁYMI. SZKOLENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ