Centrum Dialogu Obywatelskiego

plik foto id: 1500002787

AKTUALNOŚCI - ARCHIWUM

-- :

Spotkanie HumadDOC, s. 309

-- :

Kurs językowy dla cudzoziemców, MS 105

Kurs językowy dla cudzoziemców z Ukrainy mieszkających w Opolu. Również spotkania integracyjne, pomoc psychologiczną,pomoc w pytaniach legalizacji

-- :

spotkanie edukacyjne, Fundacja Free, MS. 105

Spotkania edukacyjne dla podopiecznych fundacji FREE. Spotkania dla grupy wiekowej 10-14 lat, zajęcia psychologiczno-pedagogiczne.

-- :

spotkanie edukacyjne, Fundacja Free, DS. 106

Spotkania edukacyjne dla podopiecznych fundacji FREE. Spotkania dla grupy wiekowej 10-14 lat, zajęcia psychologiczno-pedagogiczne.

-- :

Klub Polonia Christiana organizuje kolejne spotkanie z cyklu Opcja Benedykta. Conversatio Morum" Anomia i nawrócenie obyczajów", DS. 106

Rewolucja obyczajowa lat 60-tych na tle wielowiekowych tradycji obyczajowej zakonnej i świeckiej świata zachodniego. Spotkanie będzie miało charakter historyczno- edukacyjny. Kolejna z tego cyklu konferencja o tematyce z cyklu Opcja Benedykta.

-- :

Nowa Polska Ponad Podziałami, Oddział Opole, MS. 105

Rozmowy o tematyce zdrowotnej, podnoszenie wiedzy i wymiana poglądów w sprawach społeczno-ekonomicxnych oraz omawianie spraw lokalnych w mieście Opole. Pogłębianie wiedzy historycznej o mieście.

-- :

spotkanie edukacyjne, Fundacja Free, DS. 106

Spotkania edukacyjne dla podopiecznych fundacji FREE. Spotkania dla grupy wiekowej 10-14 lat, zajęcia psychologiczno-pedagogiczne.

-- :

spotkanie edukacyjne, Fundacja Free, MS. 105

Spotkania edukacyjne dla podopiecznych fundacji FREE. Spotkania dla grupy wiekowej 10-14 lat, zajęcia psychologiczno-pedagogiczne.

-- :

JOGA, DS. 106

ĆWICZENIA NA KARIMACIE: ROZGRZEWKA, HATHAJOGA, ĆWICZENIA FIZYCZNE, ODDECHOWE, MEDYTACJA, WIEDZA Z ZAKRESU JOGI, DYSKUSJA W GRUPIE, ŚPIEW Z GITARĄ

-- :

Kurs językowy dla cudzoziemców, MS 105

Kurs językowy dla cudzoziemców z Ukrainy mieszkających w Opolu. Również spotkania integracyjne, pomoc psychologiczną,pomoc w pytaniach legalizacji

-- :

spotkanie edukacyjne, Fundacja Free, DS. 106

Spotkania edukacyjne dla podopiecznych fundacji FREE. Spotkania dla grupy wiekowej 10-14 lat, zajęcia psychologiczno-pedagogiczne.

-- :

spotkanie edukacyjne, Fundacja Free, MS. 105

Spotkania edukacyjne dla podopiecznych fundacji FREE. Spotkania dla grupy wiekowej 10-14 lat, zajęcia psychologiczno-pedagogiczne.

-- :

spotkanie z cyklu Misterium serca, MS. 105

Trzecie spotkanie z cyklu Misterium serca prezentującego współczesną pracę Szkoły Duchowej Lectorium Rosicrucianum w obecnych czasach. Temat spotkania " Alchemia Różokrzyżowców"

-- :

Joga dla dzieci, DS. 106

Joga dla dzieci z Ukrainy, zajęcia odbywają się w języku ukraińskim. Nauczymy cierpliwości koncentracji i spokoju. Poprawimy kondycji fizycznej

-- :

Konferencja o raporcie "sytuacja społeczna osób LGBTQIA+ w województwie opolskim", DS. 106

Spotkanie ma na celu przedstawienie zrealizowanego przez Stowarzyszenie Tęczowe Opole badania o sytuacji osób LGBTQIA+ w województwie opolskim. Powstały na bazie badania raport zawiera kompleksowy opis podejmowanego zagadnienia, wnioski oraz rekomendacje, opracowane przez doświadczony zespół badawczy. Celem spotkania jest również podjęcie dyskusji z osobami uczestniczącymi o perspektywach działania w celu poprawy sytuacji osób nieheteronormatywnych w regionie.

-- :

spotkanie edukacyjne, Fundacja Free, DS. 106

Spotkania edukacyjne dla podopiecznych fundacji FREE. Spotkania dla grupy wiekowej 10-14 lat, zajęcia psychologiczno-pedagogiczne.

-- :

spotkanie edukacyjne, Fundacja Free, MS. 105

Spotkania edukacyjne dla podopiecznych fundacji FREE. Spotkania dla grupy wiekowej 10-14 lat, zajęcia psychologiczno-pedagogiczne.

-- :

Toastmasters Opole, DS. 106

Szkolenie z umiejętności przemawiania, będziemy ćwiczyli przemawianie przed publicznością, gdzie każdy kto wyjdzie na scenę, otrzyma konstruktywną ocenę oraz zostaną wymienione, plusy i minusy wystąpienia.

-- :

spotkanie edukacyjne, Fundacja Free, MS. 105

Spotkania edukacyjne dla podopiecznych fundacji FREE. Spotkania dla grupy wiekowej 10-14 lat, zajęcia psychologiczno-pedagogiczne.

-- :

spotkanie edukacyjne, Fundacja Free, DS. 106

Spotkania edukacyjne dla podopiecznych fundacji FREE. Spotkania dla grupy wiekowej 10-14 lat, zajęcia psychologiczno-pedagogiczne.