Centrum Dialogu Obywatelskiego

plik foto id: 1500000037

Opole dla Ukrainy - Zgłoś Wsparcie

Wypełnij formularz

DANE OSOBY WSPIERAJĄCEJ

wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków
+48
podany numer TELEFONU pasuje do wzoru: 123456789podany numer TELEFONU nie został wprowadzony lub jest błędny, wpisz wg wzoru: 123456789
numer TELEFONU wg wzoru: 123456789
podany adres e-mail pasuje do wzoru: moja-nazwa@moja-domena.plpodany adres e-mail nie został wprowadzony lub jest błędny, wpisz wg wzoru: moja-nazwa@moja-domena.pladres e-mail wg wzoru: moja-nazwa@moja-domena.pl

NAZWA ORGANIZACJI / INSTYTUCJI / FIRMY WSPIERAJĄCEJ

wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znakówproszę wpisać nazwę organizacji lub instytucji / firmy wspierającej
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znakówproszę wpisać adres strony www organizacji lub instytucji / firmy wspierającej

SZCZEGÓŁY OFEROWANEGO WSPARCIA / POMOCY

proszę wpisać dokładny opis wsparcia (np.: ilość, wartość, termin odbioru, przez jaki okres będzie oferowane wsparcie lub w jaki sposób)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informujemy, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Opola z siedzibą Rynek 1A, 45-015 Opole, e-mail: urzad@um.opole.pl.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: iod@um.opole.pl oraz listownie na adres Administratora z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”.
  3. Dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody poprzez wyraźne działanie potwierdzające, którym będzie zgłoszenie oferty wsparcia (art. 6 ust 1 lit. a RODO) i w celu przyjęcia i realizacji oferty wsparcia.
  4. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  5. Dane osobowe będziemy przechowywać przez okres realizacji celu określonego w punkcie 3, a następnie zostaną usunięte.
  6. Posiadasz prawo do: a. żądania od administratora dostępu do danych osobowych, b. sprostowania danych osobowych, c. usunięcia danych, d. ograniczenia przetwarzania, e. przeniesienia danych, f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  7. Posiadasz również prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  8. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zgłoszenia oferty wsparcia.
  10. Twoje dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
kostka 1
operator
kostka 1
nie wprowadzono żadnej wartości lub wprowadzono błędną, proszę wpisać tylko cyfry, wpisz np: 1, 2, 100proszę wpisać ile sumarycznie znajduje się kropek na obu kostkach

Dziękujemy, formularz został wysłany.
Na podany adres e-mail otrzymasz potwierdzenie.