plik foto id: 1500000037

AKTUALNOŚCI NADCHODZĄCE

01-11-2020 07:00

BUDYNEK CDO ZAMKNIĘTY

kliknij by zobaczyć

02-11-2020 15:30

Rezerwacja wew, CDO 106 DS

Posiedzenie Zespołu BO 106 DS

03-11-2020 08:00

CDO - Rezerwacja wew. - DS 106

03-11-2020 08:00

CDO - Rezerwacja wew. - MS 105

04-11-2020 15:30

Rezerwacja wew. CDO PS 106 DS

Posiedzenie Zespołu BO 106 DS PS

05-11-2020 08:00

CDO / Fundacja Dom Pokoju - MS

05-11-2020 08:00

CDO / Fundacja Dom Pokoju - DS

06-11-2020 18:00

Kurs języka polskiego dla cudzoziemców - MS 105

kliknij by zobaczyć

Nauka języka polskiego

07-11-2020 09:00

OST Wędrowiec - Spotkania z terapeutą uzależnień - DS

Pogłębienie wiadomości w zakresie uzależnienie od alkoholu

08-11-2020 10:00

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - DS

Giełda Numizmatyczna

09-11-2020 15:00

Spotkanie grupy seniorów DS 106

Spotkanie grupy seniorów

09-11-2020 18:00

Kurs języka polskiego dla cudzoziemców - MS 105

kliknij by zobaczyć

Nauka języka polskiego

10-11-2020 15:30

Posiedzenie ORDPP - DS

11-11-2020 07:00

BUDYNEK CDO ZAMKNIĘTY

kliknij by zobaczyć

12-11-2020 17:30

Warsztaty taneczne - DS

kliknij by zobaczyć

Warsztaty taneczne (z elementami choreoterapii, arteterapii, muzykoterapii, psychoterapii) pt "Szamańska podróż w tańcu" prowadzone przez dr Annę Glińską-Lachowicz

13-11-2020 17:00

Fundacja Dr Clown - Warsztaty z wykorzystania LEGO w relacji, edukacji, rozwoju - DS 106

kliknij by zobaczyć

Warsztaty z wykorzystania LEGO w relacji, edukacji, rozwoju

13-11-2020 18:00

Kurs języka polskiego dla cudzoziemców - MS 105

kliknij by zobaczyć

Nauka języka polskiego

14-11-2020 09:00

OST Wędrowiec - Spotkania z profesjonalistami - DS 106

Pogłębienie wiadomości z zakresu uzależnienia od alkoholu

14-11-2020 14:00

Fundacja Dr Clown - Superwizja - DS 106

kliknij by zobaczyć

Superwizja grupowa

15-11-2020 10:00

Fundacja Dr Clown - superwizja - MS 105

kliknij by zobaczyć

Spotkanie zespołu - Superwizja